Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Icon Onze historie

Onze historie

Wij bestaan sinds 1983


In die tijd is er veel gebeurd. Hieronder leest u hoe wij zijn gestart en op welk punt we nu zijn aangekomen!

Een bedrijf met 70 mensen

Inmiddels groeide ons bedrijf uit tot een bedrijf met 70 medewerkers. Stuk voor stuk professionals met een passie voor taal en communicatie. 

 

2022: een nieuwe vorm van medezeggenschap 

Dit jaar introduceerden we een totaal nieuwe vorm voor de OR. In plaats van met een kleine OR te werken gaven alle medewerkers via een digitaal platform direct inspraak op de besluitvorming die alle medewerkers raken. 

 

2021: sterke groei en introductie van het Schrijfstijlkompas

In 2021 herstelde LVE zich volledig van de corona-crisis. Sterker nog, we maakten een onstuimige groei door. Ons bedrijf was al snel weer op het niveau van voor corona. Zowel qua resultaat en omzet als bemensing. Dit jaar ontwikkelden we het klantportal waarmee we de dienstverlening aan onze klanten nog verder konden verbeteren. Ook introduceerden we het digitale Schrijfstijlkompas. Hiermee slaagden we erin om de klanten beter te helpen bij het vertalen van hun kernwaarden naar een passende schrijfstijl.

 

2020: corona en een verdere digitalisering van onze dienstverlening

Dit jaar stond in het teken van de coronapandemie. Gelukkig is LVE een sterk bedrijf met veel loyale klanten. Corona zorgde ervoor dat we de stap naar digitalisering nog verder konden doorzetten. Niet alleen nam ME-Learning een enorme vlucht, ook andere digitale trainingsvormen werden populair. Helaas moesten we wel snijden in het personeel. We stopten met een groot deel van onze studio-activiteiten en moesten krimpen in de overhead. Dat zorgde voor focus op onze belangrijkste diensten en producten. 

 

2019: ontwikkeling van ME-Learning (maatwerk e-learning)

We hadden een wens. Omdat we onze trainingen op maat maken, wilden we ook onze e-learningmodules per trainingsgroep op maat kunnen maken. Daarom ontwikkelden we zelf software waarmee dit mogelijk werd. Dat noemden we ME-Learning (Maatwerk E-Learning). Vanaf dit jaar konden onze trainers niet alleen de fysieke trainingen, maar ook de e-learningprogramma's helemaal op maat maken. Onze unieke software zorgde ervoor dat de leerresultaten van online programma's zelfs beter werden dan van de fysieke trainingen.

 

2018: meer persoonlijke aandacht 

We werkten nog steeds in teams, maar de teams waren niet meer zelfsturend. Dit jaar stelden we voor iedere functiegroep een leidinggevende aan. Dat deden we omdat we de afgelopen jaren waren gegroeid. En we vonden het belangrijk dat iedere LVE’er persoonlijke aandacht kreeg. Gezien werd. En ervaarde hoe waardevol zijn of haar werk is. 

2017: mede-eigenaar van Klinkende Taal en trainingen en teksten in de Engelse taal

In dit jaar werden we voor 50% mede-eigenaar van het bedrijf Klinkende Taal. Klinkende Taal is taalsoftware waarmee iedere schrijver een tekst kan laten analyseren op begrijpelijkheid. Daarnaast startten we dit jaar met Engelstalige trainingen. Hiervoor trokken we speciale trainers en tekstschrijvers aan. 

 

2016: Gijs van 't Loo stapt uit het bedrijf

Nadat Gijs zich al enkele jaren niet meer actief had bemoeid met het bedrijf, besloot hij zijn aandelen te verkopen aan de zittende directie, Daniëlle Westerhof en Martijn Jacobs, en aan zijn partner van het eerste uur, Hans van Eck. 

 

2015: gamification

In 2015 lanceerden wij onze eerste computerspel 'De dilemma's van Diepenburg'. Een interactieve roll playing game voor gemeenten. Het doel? Ambtenaren bewustmaken van het effect van bestuurlijke sensitiviteit.

  

2012: Studio LVE

In 2012 startten we de LVE-studio. Onder andere om films voor klanten te maken. Daarnaast startten we met het maken van animaties, whiteboardanimaties, infographics en andere grafische producten. We waren daarmee gestart, omdat we zagen dat tekst steeds vaker werd vervangen of begeleid door beelden. En onze klanten wilden graag dat we ze daar ook bij helpen. 

 

2011: zelfsturende teams 

In 2011 startten we met het werken in zelfsturende teams. Dat betekende dat de teams zelf:

- verantwoordelijk waren voor hun klanten;

- verantwoordelijk waren voor de kwaliteit van de dienstverlening;

- zorgden voor opleiding en ontwikkeling van de teamleden;

- interne problemen in het team oplosten;

- hun jaarbegroting maakten;

- de salarissen van de teamleden vaststelden;

- de vakantiedagen van de teamleden bepaalden;

- teamleden aannamen en ontsloegen;

Dat was een gigantische omslag voor het werken bij ons bedrijf. 

 

2010: nieuwe leermiddelen: e-learning, v-training, e-coaching, interactief theater

Wij bleven onszelf ontwikkelen. Net als de techniek. Daarom boden wij ook allerlei digitale oplossingen binnen onze opleidingstrajecten. Inmiddels doorlopen duizenden cursisten onze e-learningmodules en geven we net zoveel cursisten feedback via de computer.  

 

2009: van trainingen naar complete verandertrajecten 

Ons bedrijf was steeds vaker betrokken bij totale veranderprojecten binnen grote organisaties. Communicatie werd steeds belangrijker en dat beseften organisaties. En ze zagen ook dat je niet alleen medewerkers moet leren om anders te communiceren, maar ook processen binnen een organisatie moet aanpassen. Inmiddels helpen wij veel grote organisaties bij een totale omslag naar een heldere en klantgerichte uitstraling.

 

2001: mondelinge communicatietrainingen 

Eind jaren 90 ontstond een heel nieuwe bedrijfstak: mondelinge communicatie. Presenteren, telefoneren, vergaderen, debatteren, balietechnieken … Zomaar enkele trainingen die toen zijn ontwikkeld en tot op de dag van vandaag zeer succesvol zijn. We zijn deze trainingen gaan ontwikkelen, omdat onze klanten ons steeds vaker vroegen of we ook hun medewerkers beter konden leren bellen. Of verkoopgesprekken voeren. Die uitdaging gingen we natuurlijk graag aan!

 

2001: verhuizing naar Ede

Het bedrijf groeide. Daarom was het pand in Bunnik te klein. We vonden een nieuw kantoor in Ede.

 

1998: van 'leren schrijven' was het een kleine stap naar 'zelf schrijven'

Daarom ontstond vrij snel na de start van ons bedrijf ook een tekstbureau. Klanten vroegen ons om (naast het opleiden van medewerkers in het schrijven van brieven) meteen ook de standaardbrieven te herschrijven. Of om polisvoorwaarden eenvoudiger te maken. Sinds die tijd is ook het schrijven van teksten een belangrijk onderdeel van ons bedrijf.

 

1983 - 1995: Loo van Eck was een van de eerste bureaus die trainingen schriftelijke communicatie gaf 

Er was vooral veel vraag naar trainingen over brieven, rapporten, raadsvoorstellen en commerciële teksten. Dat kwam met name door de scherpe visie op didactiek en inhoud.

 

Onze visie op schrijven konden we samenvatten in: ‘anders denken, anders schrijven’
Dit betekende dat we de mentaliteit van de deelnemers veranderden. Om anders te gaan schrijven (klantgerichter) moet je ook anders naar klanten gaan kijken. Deze aanpak zorgde voor een flinke ommezwaai bij veel gemeenten, woningcorporaties en financiële instellingen.

Al onze trainingen werden volgens het 3D-principe opgebouwd: demonstreren, discussiëren, doen

Hierdoor konden we de trainingen kort houden, omdat we de deelnemers alleen leerden wat ze daadwerkelijk in de praktijk konden gebruiken. Dit week enorm af van de traditionele schrijfopleidingen van het einde van de vorige eeuw die een duur van meerdere dagen hadden.

 

1983: Gijs van ’t Loo en Hans van Eck startten hun bedrijf Loo van Eck 

Zij waren ervan overtuigd dat bedrijven konden profiteren van wat ze hadden geleerd tijdens hun studie Taalbeheersing. Hun intuïtie bleek juist. Zowel commerciële bedrijven als overheidsinstanties bleken oren te hebben naar de kennis van de twee jonge ondernemers. Direct na de start groeide ons bedrijf dan ook hard dankzij de trainingen die ze hadden ontwikkeld.

 

Top
chat