Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Icon van Ambtenaar tot adviseur

van Ambtenaar tot adviseur

Training Van ambtenaar tot adviseur 
Heldere en overtuigende raadsvoorstellen en collegevoorstellen

U adviseert regelmatig het college of de raad. U begint dan met het definiëren van het probleem. Vervolgens inventariseert u alle feiten. U analyseert uw bevindingen. En u trekt een conclusie. Een logisch pad. Met als resultaat een logisch advies.
 
Toch lukt het u niet hen te overtuigen van uw oplossing. Vervelend? Ja. Vreemd? Nee. Vaak komt dit door 2 problemen:


Probleem 1: Het voortraject is niet goed.

Een goede adviseur hoort zijn beslissers al vroegtijdig mee te nemen: hij haalt belangen op, verdiept zich in het coalitieakkoord, zoekt verbinding en voert overtuigende gesprekken. Als deze adviseur vervolgens met z’n voorstel komt, staat hij al met 1-0 voor. In plaats van 1-0 achter.


Probleem 2: Het voorstel zelf is niet bestuurlijk sensitief.

Een goed voorstel hoort rekening te houden met de belangen van de beslissers. En moet strategisch en helder geschreven zijn. Dat vraagt om een scherpe pen en een groot analytisch vermogen.

Training Van ambtenaar tot adviseur

In deze training leert u …
 
… zich eerst te verplaatsen in de belangen van de beslisser(s) van uw raadsvoorstel of collegevoorstel
Wat vindt hij belangrijk? Welke thema’s houden hem bezig? Wat is zijn doelstelling op korte en lange termijn? Welke zorgen heeft hij? Wat is zijn bestuursstijl? Vragen die zorgen dat u bewust bent van zijn belangen en zijn omgeving.


… vervolgens het verschil tussen de ambtelijke realiteit en de politieke werkelijkheid
U denkt niet meer alleen in analyses, feiten en conclusies. Maar u denkt in belangen van de beslisser, effecten van uw oplossing op de omgeving van de bestuurder en de politiek.


… daarna effectieve gesprekken te voeren
Gesprekken met stakeholders zijn een belangrijke bron van informatie voor uw voorstel. U weet welke gesprekstechnieken u kunt inzetten om dé belangen op te halen voor uw voorstel. Daarnaast overtuigt u in deze gesprekken. U maakt een technisch inhoudelijk verhaal boeiend voor een beslisser. Door een overtuigend adviesgesprek te voeren. Of door een verrassende presentatie te geven.


… tot slot een helder en strategisch raadsvoorstel of collegevoorstel te schrijven
U zorgt ervoor dat elk advies binnen 30 seconden te lezen is. En dat u helder en bondig formuleert.

Resultaat training Van ambtenaar tot adviseur

Na afloop van de training bent u een volwaardig beleidsadviseur, doordat u …
… alle vaardigheden beheerst die daarvoor nodig zijn. Van effectieve gesprekken tot een helder, overtuigend én bestuurlijk sensitief voorstel op papier. En natuurlijk alles daartussen.

Doelgroep

Voor iedereen die regelmatig de raad of het college adviseert en …
… meer in de huid van de raad of het college wil kruipen;
… in gesprekken en presentaties wil overtuigen;
… voorstellen beter wil onderbouwen;

… coalitieakkoorden en speerpunten van politieke partijen wil gebruiken om te overtuigen;
… bij een gemeente werkt die een efficiënter besluitvormingsproces nastreeft.

Didactiek

Hoe ziet het trainingstraject eruit?
Dat hangt af van uw wensen en doelen. We bekijken uw huidige voorstellen en adviseren u over een goed sjabloon.


Wilt u alle adviesvaardigheden goed beheersen?
Dan adviseren we u een traject van 4 dagen:

 

 • Deel 1A – klassikale training: Een goede adviseur is bestuurlijk sensitief
  Samen met uw collega’s brengen we het politieke landschap in uw organisatie in kaart. U leert welke belangen er spelen. En hoe u daar met uw voorstel en gesprekken op inspeelt.

 • Deel 1B – maatwerk e-learning: Een goede adviseur kent het politieke proces
  In dit deel zoomen we in op de verantwoordelijkheden van uw beslissers en beslissingsorganen. Deze verantwoordelijkheden bepalen namelijk de manier van adviseren en het uiteindelijke advies. Vervolgens doorlopen we het hele proces van initiatief tot aan de evaluatie.

 • Deel 2 – online game: Een goede adviseur is omgevingssensitief
  U leert om stakeholders in kaart te brengen en om in hun huid te kruipen. U doet dit met onze online game: de Dilemma’s van Diepenburg.

 • Deel 3 – klassikale training: Een goede adviseur voert effectieve gesprekken
  U leert deze dag 2 concrete dingen: ten eerste informatie en belangen ophalen in gesprekken. Bijvoorbeeld met de wijkvertegenwoordiging of een ervaringsdeskundige. En u leert overtuigen. Bijvoorbeeld de wethouder in een portefeuillehouderoverleg.

 • Deel 4 – maatwerk e-learning: Een goede adviseur schrijft gestructureerd en strategisch
  Als u de eerste 3 delen goed doorlopen heeft, heeft u goud in handen. U weet namelijk welke belangen en informatie relevant zijn. In deel 4 leert u deze informatie gebruiken. U wordt een meester-puzzelaar die alle puzzelstukjes vertaalt naar een gestructureerde en politieke-sensitieve tekst.

 • Deel 5: Een goede adviseur schrijft helder
  U leert om een glasheldere en overtuigende tekst te schrijven.

Wilt u deze training voor meerdere collega's organiseren?

Dat kan! Welke vorm u ook kiest, we ontwikkelen een training 100% op maat voor uw organisatie. Hoe uitgebreid het leertraject is? Dat bepaalt u zelf. Neem gerust contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

Misschien vindt u dit ook interessant ... 

Klantervaringen

Tips voor het schrijven van een strategisch voorstel voor raad of college

Hoe zorgt u ervoor dat u de kans op een akkoord op uw raadsvoorstel flink vergroot? Dat laten we u graag ervaren aan de hand van 2 voorbeelden. In dit artikel ziet u 2 voorstellen over hetzelfde onderwerp. Welke vindt u het beste?

Maatwerk/Incompany

Wilt u deze training organiseren voor meerdere collega’s? Dat kan! Voor een groep medewerkers met eenzelfde opleidingswens organiseren wij graag een interne training.

De inhoud van onze trainingen is 100% op maat.

We ontwikkelen deze training op basis van praktijkvoorbeelden van de cursisten zelf. Daarbij leren we ze zo min mogelijk. Alleen dat wat ze nog moeten leren. Dus geen onnodige theorie. We kunnen dit zo doen omdat we het hele programma 100% op maat maken. We zien dus vooraf al precies wat de deelnemers wel goed kunnen. En wat ze nog moeten leren. Door ze alleen te leren wat ze nog niet kunnen, besparen we veel kostbare tijd. En blijft de training van de eerste tot de laatste minuut boeiend.

Met aandacht voor heldere communicatie en de uitstraling van uw organisatie.

Bovendien combineren we aandacht voor heldere communicatie met aandacht voor de uitstraling van uw organisatie. In onze trainingen kijken we namelijk ook hoe medewerkers de kernwaarden van uw organisatie kunnen vertalen naar een communicatiestijl die daarbij past. Dit alles kan, omdat we onze trainingen 100% op maat maken.

Ook het leertraject is 100% op maat.

We bieden meerdere leervormen aan. En wij combineren die verschillende leervormen in 1 leertraject. Wij noemen dat blended learning. Met blended learning leren de cursisten in hun eigen tempo. Op hun eigen manier. Op basis van eigen praktijksituaties. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat de leerinspanningen op deze manier het meeste renderen. Met andere woorden: het leereffect is groot.

 

Onze maatwerktrainingen hebben een groot leereffect.

En ze maken leren leuk!

En onze didactiek is uniek.

We zoeken namelijk de weg van de meeste weerstand. Want om cursisten ander communicatiegedrag te leren, moeten zij hier eerst de noodzaak van inzien. Wij gebruiken de weerstand om de noodzakelijke denkomslag te maken. Hierbij kiezen we voor onze 3D-methode:
 

 • Demonstreren: we confronteren de cursisten met hun eigen gedrag. En laten zien hoe het beter kan.
 • Discussiëren: we bespreken de weerstand die dit oplevert. En voeren de discussie.
 • Doen: we geven een instructie. De cursisten gaan oefenen. En ervaren dat ze het kunnen. De weerstand is gebroken en slaat om in enthousiasme.

 
Deze methode passen we al toe sinds de jaren ’80.
Ouderwets? Misschien. Maar o zo effectief.

Een advies op maat.

Wilt u een opleidingsadvies voor uw organisatie, afdeling of team? Of heeft u vragen? Bel of mail gerust! Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via (0318) 69 69 00 of via loo@lve.nl.

Contact

Top
chat