Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Icon van Ambtenaar tot adviseur

van Ambtenaar tot adviseur

Training Van ambtenaar tot adviseur 
Heldere en overtuigende raadsvoorstellen en collegevoorstellen

U adviseert regelmatig het college of de raad. U begint dan met het definiëren van het probleem. Vervolgens inventariseert u alle feiten. U analyseert uw bevindingen. En u trekt een conclusie. Een logisch pad. Met als resultaat een logisch advies.
 
Toch lukt het u niet hen te overtuigen van uw oplossing. Vervelend? Ja. Vreemd? Nee. Vaak komt dit door 2 problemen:


Probleem 1: Het voortraject is niet goed.

Een goede adviseur hoort zijn beslissers al vroegtijdig mee te nemen: hij haalt belangen op, verdiept zich in het coalitieakkoord, zoekt verbinding en voert overtuigende gesprekken. Als deze adviseur vervolgens met z’n voorstel komt, staat hij al met 1-0 voor. In plaats van 1-0 achter.


Probleem 2: Het voorstel zelf is niet bestuurlijk sensitief.

Een goed voorstel hoort rekening te houden met de belangen van de beslissers. En moet strategisch en helder geschreven zijn. Dat vraagt om een scherpe pen en een groot analytisch vermogen.

Training Van ambtenaar tot adviseur

In deze training leert u …
 
… zich eerst te verplaatsen in de belangen van de beslisser(s) van uw raadsvoorstel of collegevoorstel
Wat vindt hij belangrijk? Welke thema’s houden hem bezig? Wat is zijn doelstelling op korte en lange termijn? Welke zorgen heeft hij? Wat is zijn bestuursstijl? Vragen die zorgen dat u bewust bent van zijn belangen en zijn omgeving.


… vervolgens het verschil tussen de ambtelijke realiteit en de politieke werkelijkheid
U denkt niet meer alleen in analyses, feiten en conclusies. Maar u denkt in belangen van de beslisser, effecten van uw oplossing op de omgeving van de bestuurder en de politiek.


… daarna effectieve gesprekken te voeren
Gesprekken met stakeholders zijn een belangrijke bron van informatie voor uw voorstel. U weet welke gesprekstechnieken u kunt inzetten om dé belangen op te halen voor uw voorstel. Daarnaast overtuigt u in deze gesprekken. U maakt een technisch inhoudelijk verhaal boeiend voor een beslisser. Door een overtuigend adviesgesprek te voeren. Of door een verrassende presentatie te geven.


… tot slot een helder en strategisch raadsvoorstel of collegevoorstel te schrijven
U zorgt ervoor dat elk advies binnen 30 seconden te lezen is. En dat u helder en bondig formuleert.

Resultaat training Van ambtenaar tot adviseur

Na afloop van de training bent u een volwaardig beleidsadviseur, doordat u …
… alle vaardigheden beheerst die daarvoor nodig zijn. Van effectieve gesprekken tot een helder, overtuigend én bestuurlijk sensitief voorstel op papier. En natuurlijk alles daartussen.

Doelgroep

Voor iedereen die regelmatig de raad of het college adviseert en …
… meer in de huid van de raad of het college wil kruipen;
… in gesprekken en presentaties wil overtuigen;
… voorstellen beter wil onderbouwen;

… coalitieakkoorden en speerpunten van politieke partijen wil gebruiken om te overtuigen;
… bij een gemeente werkt die een efficiënter besluitvormingsproces nastreeft.

Didactiek

Hoe ziet het trainingstraject eruit?
Dat hangt af van uw wensen en doelen. We bekijken uw huidige voorstellen en adviseren u over een goed sjabloon.


Wilt u alle adviesvaardigheden goed beheersen?
Dan adviseren we u een traject van 4 dagen:

 • Dag 1: Een goede adviseur is bestuurlijk sensitief
  Samen met uw collega’s brengen we het politieke proces in uw organisatie in kaart. U leert welke belangen er spelen. En hoe u daar met uw voorstel en gesprekken op inspeelt.

 • Dag 2: Een goede adviseur voert effectieve gesprekken
  U leert deze dag 2 concrete dingen: informatie en belangen ophalen in gesprekken. Bijvoorbeeld met de wijkvertegenwoordiging of een ervaringsdeskundige. En u leert overtuigen. Bijvoorbeeld de wethouder in een portefeuillehouderoverleg.   

 • Dag 3: Een goede adviseur schrijft gestructureerd en strategisch
  Als u dag 1 en 2 goed doorlopen heeft, heeft u goud in handen. U weet namelijk welke belangen en informatie relevant zijn. In dag 3 leert u deze informatie gebruiken. U wordt een meester-puzzelaar die alle puzzelstukjes vertaalt naar een gestructureerde en politieke-sensitieve tekst.

 • Dag 4: Een goede adviseur schrijft helder
  U leert om een glasheldere en overtuigende tekst te schrijven.

Misschien vindt u dit ook interessant ... 

Klantervaringen

Tips voor het schrijven van een strategisch voorstel voor raad of college

Hoe zorgt u ervoor dat u de kans op een akkoord op uw raadsvoorstel flink vergroot? Dat laten we u graag ervaren aan de hand van 2 voorbeelden. In dit artikel ziet u 2 voorstellen over hetzelfde onderwerp. Welke vindt u het beste?

Maatwerk/Incompany

U kunt deze training voor meerdere collega’s organiseren. Voor een groep medewerkers met eenzelfde opleidingswens organiseren wij graag een interne training. Kort en krachtig en helemaal op maat. Geen enkele training is standaard. 

 

Een advies op maat

Wilt u een advies op maat? Of heeft u vragen? Bel of mail gerust! Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via (0318) 69 69 00 of via loo@lve.nl.Contact

Top
chat