Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Icon LVE in Notariaat magazine

LVE in Notariaat magazine

De column van februari 2020 ...

Is het mogelijk om een notariële akte in ‘gewone mensentaal’ te schrijven? In 2020 stonden we iedere maand in Notariaat Magazine om die vraag te beantwoorden! We herschreven steeds een ander fragment uit een notariële akte. Lees meer.

De column van maart 2020 ...

"Voor zover de in artikel 7 bedoelde premies en koopsommen het in de verrekening te betrekken inkomen verminderen, dient de verrekening zoals bedoeld in het eerste lid zodanig ... ". Hoe zit het eigenlijk met huwelijkse voorwaarden? Lees meer.

De column van april 2020 ...

"Poeh … een lastige tekst. Onbegrijpelijk voor een leek." Dit keer herschrijven we een uitlsuitingsclausule. Lees meer.

De column van mei 2020 ...

Besluit statutenwijziging of ontbinding vennootschap. Kan dat ook in begrijpelijke taal? Lees hier onze herschrijving.

De column van juni 2020 ...

Hoe zit het eigenlijk met de tweetrapsmaking? 3 teksten met ongeveer dezelfde inhoud, maar dan anders opgeschreven. Wat vindt u van onze herschrijving?

De column van juli 2020 ...

"De in lid 2 van dit artikel omschreven wijze van ingebrekestelling alsmede de daar omschreven ..." Wat staat hier nou eigenlijk? Bekijk onze herschrijving.

De column van september 2020 ...

Hoe zit het eigenlijk met huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden? Lees meer.

De column van oktober 2020 ...

Hoe zit het eigenlijk met 'Legaten: vruchtgebruik met vervreemding/vertering'? Lees meer.

De column van november 2020 ...

"Degene die de beschikking heeft over het verkregene, is verplicht de verschuldigde erfbelasting voor de desbetreffende periode renteloos voor te schieten." Weet u wat hier staat? Lees hier onze herschrijving over belastingen en uitsluitingsclausule. 

De column van december 2020 ...

"Ik legateer aan mijn echtgenote een bedrag in contanten, zodanig berekend dat dit legaat tezamen met haar overige (fictieve) erfrechtelijke verkrijgingen uit mijn nalatenschap ...". Een moeilijke tekst. Dat kan zeker begrijpelijker! Lees onze herschrijving over een opvullegaat in het testament.

Contact

Top
chat