Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Je bent gekozen als raadslid. Gefeliciteerd! Hoe maak je er een succesvolle periode van? Lees onze communicatietips.

 

Als raadslid ga je je de komende 4 jaar inzetten voor jouw gemeente. Je gaat regelmatig vergaderen. Commissievergaderingen voorzitten. Debatteren. Stapels beleidsstukken lezen. Gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden voeren. Pittige journalisten te woord staan. Berichten voor social media schrijven. Kortom: je gaat je 3 slagen in de rondte communiceren. En je wilt dat natuurlijk zo professioneel mogelijk doen. Wij helpen je graag een beetje met een paar tips!

Een tip om efficiënt te vergaderen: kies altijd het doel van je agendapunt

Wil je effectief en efficiënt vergaderen? En met heldere afspraken en actiepunten de deur uit lopen? Dan is het benoemen van het doel van een agendapunt essentieel. Een agendapunt kan informerend, opiniërend of besluitvormend zijn. Denk vooraf na over wat je wilt bereiken. Afhankelijk van dit doel bereid je jouw agendapunt voor.

Een tip om doortastend voor te zitten: vat samen

Samenvatten wat een spreker heeft gezegd, is een gesprekstechniek die verheldering geeft voor iedereen. En het geeft een spreker erkenning. Beide factoren zijn belangrijk in een vergadering. Parafraseer of vat samen in eigen woorden. Check bij de spreker of het klopt. Pak daarna door op de regie: ga door naar de volgende spreker of afspraak. Extra tip: check per agendapunt bij de notulist of de afspraken of toezeggingen helder zijn. Vaak is oogcontact hiervoor voldoende.

Een tip om krachtig te debatteren: richt je niet alleen op je politieke opponenten

Vaak willen raadsleden elkaar overtuigen door hun eigen standpunten harder te herhalen. Maar hoe effectief is het om iemand die al een duidelijk standpunt heeft ervan te overtuigen dat het anders moet? Richt het debat daarom niet alleen op de politieke opponenten, maar juist op de rest: de pers, mensen op de publieke tribune en raadsleden die nog geen duidelijk omlijnd standpunt hebben. Vertel daarbij niet alleen wat je zelf wilt vertellen, maar speel in op datgene wat het publiek raakt.

Een tip om snel door beleidsstukken heen te komen: doe een concentratieoefening

Door een concentratieoefening te doen, kom je makkelijker in de alfastaat. In die staat lees je het makkelijkst, omdat je ontspannen en geconcentreerd bent. 2 voorbeelden:

  • Neem een willekeurig getal in gedachten van minimaal 3 cijfers. Tel terug door steeds 7 van het getal af te trekken. Doe dit ongeveer 1 minuut.
  • Neem een willekeurig woord in gedachten. Spel dit woord van achter naar voor. Probeer het in je gedachten voor je te zien. Bedenk steeds langere en moeilijkere woorden. Doe dit ongeveer 1 minuut.

Een tip om effectieve gesprekken te voeren: geef voorrang aan emoties

In gesprek met een emotionele inwoner? Begin niet gelijk een inhoudelijk gesprek, maar benoem eerst welke emoties je hoort of ziet. ‘U begint steeds zachter te praten. Ik kan me voorstellen dat dit u raakt.’ Door emoties voorrang te geven, voorkom je dat ze een enorme druk op het gesprek leggen. Hoe emotioneler de inwoner? Hoe minder hij openstaat voor een inhoudelijk gesprek.

Een tip om pittige journalisten kalm te woord te staan: bereid je goed voor  

Houd in de voorbereiding van je gesprek met een journalist rekening met de volgende vragen:

  • Wat is je kernboodschap?
  • Welke argumenten/onderbouwing heb je?
  • Met welke voorbeelden kun je dit illustreren?
  • Welke boodschap wil jíj nog meer kwijt?
  • Welke lastige vragen kun je nog meer verwachten in deze context?
  • Meer weten over omgaan met de media? Bekijk de training. 

Een tip om boeiende berichten te schrijven voor social media: schrijf actief

Zorg ervoor dat je tekst niet verdwijnt achter een ‘lees meer’-link. Hierdoor moeten lezers namelijk klikken om de hele tekst te zien en dat doen ze vaak niet. Houd je tekst kort en schrijf to-the-point. De belangrijkste tip hierbij is: schrijf actief en voorkom onnodige hulpwerkwoorden. Dus niet het passieve: ‘Er worden socialmediaberichten gedeeld door mij’. Maar wel het actieve: ‘Ik deel socialmediaberichten’. En dus geen zin met veel hulpwerkwoorden, zoals: ‘Ik zal volgende week 2 berichten kunnen delen’. Maar wel: ‘Volgende week deel ik 2 berichten’.

Onze laatste tip: oefening baart kunst

Voor alle communicatietips in deze blog geldt: hoe vaker je ze toepast, hoe beter je er in wordt. Veel doen dus. Wil je graag direct aan het begin van je periode als raadslid een vliegende start maken? Doe dan mee met onze Communicatietraining voor nieuwe raadsleden
Top
chat