Loo van Eck | de grootste opleider in schrijven

Hoe schrijf je begrijpelijke huurvoorwaarden? Doe je voordeel met een voorbeeld!

 

Als woningcorporatie wil je natuurlijk dat huurders de regels naleven. Maar dat is bést een uitdaging voor ze ... als ze niet snappen wat die regels zijn!

Snappen de huurders hun verplichtingen?

We pakken er eens een willekeurige set huurvoorwaarden bij. Snappen huurders wat hun verplichtingen zijn, denk je? 

 

De verplichtingen van een huurder
Artikel 6

6.3.

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.


6.4.

Huurder zal het gehuurde, waar­onder begrepen alle aan­horig­heden en de eventuele gemeenschap­pelijke ruimten, over­een­komstig de bestemming gebruiken en deze be­stemming niet wij­zigen. Het is huurder niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in het gehuurde, delen van het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten te ontplooien.

 

Onder gemeenschappelijke ruimten wordt onder meer verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.

Deze huurvoorwaarden zijn lastig om te begrijpen voor huurders.

Waarom? 

Omdat er geen overzicht in de tekst is

Alle informatie staat achter elkaar. Terwijl een huurder houvast nodig heeft. 
Bijvoorbeeld in de vorm van kopjes, witregels en opsommingen.

Omdat de tekst niet concreet is

Hoe betaamt het een goede huurder? Dat staat niet in de voorwaarden. 
Dus hoe moet een huurder dan weten hoe hij zich moet gedragen?

Omdat de tekst onpersoonlijk is

De tekst heeft een zakelijk perspectief. 
De huurder wordt niet direct aangesproken met ‘u’.

Omdat de zinnen te lang zijn

Er staan te veel boodschappen in 1 zin.

Omdat de woorden te moeilijk zijn

Betaamt? Aanhorigheden? Ontplooien?
Niet bepaald woorden die de gemiddelde huurder dagelijks gebruikt.

Dat kan anders! 

Kijk nu eens naar deze begrijpelijke huurvoorwaarden …

 

Artikel 6 – Uw plichten

Uw plichten bij het gebruik van de woning

 

6.3 U gedraagt zich als een goede huurder

Dit betekent bijvoorbeeld dat u:

- ervoor zorgt dat uw buren en anderen in de buurt geen last van u hebben;

- een vloer, meubels en gordijnen in de woning plaatst;

- kleine reparaties zelf doet;

- zich netjes gedraagt tegenover ons en onze mensen;

- zich aan al uw andere plichten houdt.

 

6.4 U gebruikt de woning als woonruimte voor uzelf en uw gezin

Of voor uzelf en iemand anders met wie u samenwoont. U mag de woning dus niet gebruiken als bedrijf, als opslagplaats of iets dergelijks. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimte, de tuin of onroerende zaken die bij de woning horen. U mag ook de bestemming van de woning niet veranderen. 

 

Een stuk duidelijker, concreter en persoonlijker, toch? Zo is de kans een stuk groter dat huurders zich aan de regels houden. 

Heb je hulp nodig bij het (her)schrijven van teksten?

Wij tekstschrijvers gaan graag voor je aan de slag! Of dat nou is met het verduidelijken van huurvoorwaarden of het schrijven van pakkende webteksten, columns of blogs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.  
Top
chat